Sekundární meristém

Nejoblíbenější videa

Sekundární meristém

ZONES.SK | Pletiva - rozdelenie ~ Biológia - Referáty· Kambium – sekundární meristém, ve stoncích a kořenech. Růst a aktivitu ovlivňují auxiny a gibereliny. Do středu odděluje sekundární dřevo, vně. Rostlinná pletiva a orgány, BI - Biologie - - unium.cz základní meristém – základní pletiva b) sekundární (druhotné) meristémy – vznikají obnovením dělivé funkce již Slova od S strana 14, Online Slovník Sekundární meristémy - Sekundární meristémy jsou druhem dělivých pletiv, se kterými se setkáváme u rostlin s druhotným tloustnutím. atlas_rostlin_vnitrek_FINAL.indddruhotně dělivé meristémy (sekundární meristémy). Při popisu primárních meristémů vzrostných vrcholů se používá odlišná terminologie, a to podle tří autorů.web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_#8203;botanika/slovnik1.htmlkambium - smíšený meristém , který odděluje směrem vně sekundární lýko a směrem dovnitř sekundární dřevo sekundární meristém 1Hledat v článcích: sekundární meristém Pokuste se najít " sekundární meristém " v dalších vyhledávačích Jyxo.cz - Seznam.cz Google - Bing - Yahoo

Equisetophyta (Sphenophyta)

Apikální meristém dá vznik velkému množství nahloučených přeslenů listů, pak interkalární meristém způsobí velmi rychlé prodlužování internodií Prezentace aplikace PowerPoint2. Sekundární meristémy = laterální. Vznikají obnovením dělivých schopností primárního pletiva. Kambium dá vznik deuteroxylému a deuterofloému.Botanika (biologie rostlin) (2006)Druhotné ( sekundární ) meristémy Vznikají obnovením dělivých schopnost u buněk, které se již přestaly dělit a diferencovaly se =BiologieVyskytuje se ve vzrostném vrcholu stonku či kořene ( vrcholový čili terminální meristém ) a v růstových zónách listů. 3. druhotný ( sekundární ) meristém rostlinná pletiva - Studuju.cz meristém . sekundární meristém -trvalá pletiva vznikají čiností buněk dělivého pletiva,vznikají obnovením dělivé funkce trvalých pletiv-kambium, felogen.